Informatie
Vragen?
Informatie of ander materiaal is aan te vragen via bestuur@sterrenstelsel.nl. Vermeld bij je bestelling je naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. Indien je reeds deelnemer bent, vermeld dan ook je LETSnaam in LETS Utrecht. Natuurlijk kun je voor materiaalaanvraag ook altijd bellen met de sterlijn: 030-785-0595.

ster    ster    ster

Voor belangstellenden

ster    ster    ster

Voor deelnemers:

ster    ster    ster

Vervangen door LETScontact:
Voor uitbetaling is een handtekening van de betreffende coördinator op de formulieren vereist.

ster    ster    ster

Home
Handelen
Contact
Inschrijven
Agenda
Informatie
Spelregels
Statuten
Veelgestelde vragen
Sterrenstof
Advertenties
Sitemap