De spelregels
De spelregels van Stichting LETS Utrecht e.o. zijn wellicht niet het leukste deel van het LETSysteem, maar ze zijn wel noodzakelijk om eventuele misverstanden te voorkomen. Deelnemen aan het LETS-Sterrenstelsel in Utrecht betekent instemmen met de spelregels. Lees ze goed door. Mocht je iets niet begrijpen, neem dan contact op het spreekuur of de sterlijn.
 1. Stichting LETS Utrecht e.o. is een groep individuen en/of bedrijven en instanties die met elkaar hun diensten en/of goederen willen uitwisselen. Dit gebeurt op een niet-winstgevende basis.
 2. De deelnemers van stichting LETS Utrecht e.o. gaan akkoord met de taken van het bestuur.
  Deze omvatten:
  1. het registreren van de informatie die nodig is om het systeem te laten functioneren
  2. het bekendmaken van relevante informatie aan andere deelnemers door publicatie via email en LETScontact, vroeger ook in onze papieren tijdschrift Sterrenstof.
 3. De ruileenheid in het LETS-Sterrenstelsel in Utrecht heet ster. Hierbij zijn onderstaande punten van belang:
  1. er wordt alleen in gehele eenheden geadministreerd;
  2. alleen de betalende partij kan de administratie opdracht geven een afgesproken bedrag van haar/zijn rekening af te schrijven. Dit gebeurt door het uitschrijven van een volledig ingevulde en ondertekende cheque. De ontvangende partij levert de cheque ter verwerking in bij de administratie.
 4. De kosten (in geld en sterren) die gemaakt worden om stichting LETS Utrecht e.o. te laten functioneren, worden opgebracht door de deelnemers, waarbij
  1. de contributie in sterren voor elke deelnemer 3 sterren per maand (vroeger 7) bedraagt; deze worden automatisch afgeschreven;
  2. de contributie in geld voor particulieren 6 Euro per kalenderjaar bedraagt (sinds 2019). In 2021 is er geen Euro bijdrage, omdat er door de coronavirus pandemie nauwelijks LETS evenementen zijn. Vroeger was de bijdrage 12 Euro (9 Euro in 2018) en was er korting als deelnemers een exemplaar van de toen papieren Sterrenstof met elkaar deelden. Bedrijven en instellingen betalen 9,75 Euro (t/m 2018 was dat 15,75 Euro) per jaar.
 5. Iedere deelnemer begint met een sterrensaldo van nul sterren.
 6. Het Sterrenstelsel kent geen rente.
 7. Om te handelen met LETS-deelnemers is geen positief saldo nodig.
 8. Iedere deelnemer zegt toe het LETS-Sterrenstelsel Utrecht niet te verlaten met een negatief sterrensaldo en/of achterstallige geldcontributie.
 9. Iedere deelnemer is vrij om wel of niet te handelen
 10. Elke deelnemer heeft recht op inzage in het saldo en de handel van alle andere deelnemers. De administratie publiceert deze gegevens vijf keer per jaar in een overzicht op de deelnemerslijst.
 11. Persoonlijke gegevens zijn beschermd: ze worden niet aan derden gegeven.
 12. Stichting LETS Utrecht e.o. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en de prijs van goederen of diensten die binnen het LETS-Sterrenstelsel worden aangeboden.
 13. Het LETS-Sterrenstelsel is gebaseerd op solidariteit en vertrouwen. In geval van misbruik van het systeem kan het bestuur passende maatregelen treffen, zoals het blokkeren van een rekening of uitsluiting van deelname aan het LETS-Sterrenstelsel.
 14. Alle deelnemers zijn vrij het bestuur schriftelijk te benaderen om iets toe te voegen aan haar beleid.
 15. Wanneer het saldo van een deelnemer onder de 500 sterren negatief of boven de 500 sterren positief komt, wordt zij/hij benaderd door de handelsbemiddelaar.
 16. Opzegging van het deelnemerschap gebeurt in twee stappen:
  1. telefonisch bij de sterlijn; de opzegging gaat onmiddellijk in. Indien van toepassing worden er meteen met de sterlijn voorlopige afspraken gemaakt omtrent het afhandelen van een positief of negatief sterren- of geldsaldo.
  2. schriftelijk, gericht aan het postadres van LETS.
 17. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de nieuwe deelnemer zich bekend en akkoord met bovenstaande spelregels, opgesteld op donderdag 10 december 1998.

ster    ster    ster
Home
Handelen
Contact
Inschrijven
Agenda
Informatie
Spelregels
Statuten
Veelgestelde vragen
Sterrenstof
Advertenties
Sitemap