FAQ (Veel gestelde vragen)
Hoe komt LETS Utrecht toch aan die naam, Sterrenstelsel, en aan de ster als ruileenheid?
De initiatiefnemer achter de lokale geldstelsels in Nederland en Vlaanderen, de Utrechtse organisatie Strohalm, is gevestigd in een respectabel middeleeuws pand aan de Utrechtse Oudegracht 60, genaamd De Gouden Ster. Vandaar.
Zijn er ook bedrijven deelnemer?
Ja. In het Sterrenstelsel van Utrecht zijn een aantal bedrijven/instellingen actief. Net als het totale aantal deelnemers, stijgt het aantal bedrijven in het Sterrenstelsel ook. Een voorbeeld van een bedrijf binnen LETS is een winkel voor biologisch-dynamische producten, waar je consumptieartikelen gedeeltelijk in sterren kunt kopen.
Hoe handel ik?
Als je op LETScontact een advertentie hebt gevonden die jou aanspreekt, neem je via de deelnemerslijst contact op met degene die de advertentie heeft geplaatst. Als je zelf een advertentie hebt geplaatst, kun jij worden opgebeld door een deelnemer. Je bepaalt nu samen wat wordt geleverd/gevraagd, welke kwaliteit dit heeft en hoeveel sterren hiervoor moet worden betaald.
 
Hoeveel bedraagt de contributie?
De contributie bedraagt nu 6 Euro (2018: 9 Euro, t/m 2017: 12 Euro inclusief tijdschrift Sterrenstof) en moet door de deelnemers zelf overgemaakt worden (geen automatische afschrijving!). Bedrijven en instellingen betalen 9,75 (t/m 2018: 15,75) Euro per jaar. Daarnaast worden per maand voor alle deelnemers 3 sterren automatisch afgeschreven. Met deze afgeschreven sterren kan de LETSorganisatie haar activiteiten betalen. Omdat er door de coronavirus pandemie nauwelijks evenementen zijn, vragen we in 2021 tijdelijk geen Euro contributie.
 
Hoe word ik deelnemer?
Deelnemer word je door je in te schrijven op ons spreekuur.
 
Is de privacy gewaarborgd binnen LETS?
Ja! Persoonsgegevens worden door de administratie niet verstrekt aan deelnemers of aan derden. De deelnemerslijst is strikt vertrouwelijk. Ga hier dus zorgvuldig mee om. Je code, je telefoonnummer (en/of e-mail/fax/mobiele nummer), je naam, je saldo en je handel staan op de deelnemerslijst.
 
Moet ik belasting betalen over mijn verdiende sterren?
Omdat het ruilsysteem feitelijk een virtuele vrijmarkt is, zijn er afspraken gemaakt met de belastingdienst. Aangezien over tweedehands spullen geen BTW geheven wordt, gaat het alleen over de diensten. Daarvoor gelden dezelfde regels als wanneer er gewoon met geld betaald zou worden. Daarom zijn ook de ruileenheden van de meeste Nederlandse LETsystemen begin 2002 overgegaan op de euro. Dat betekent dat de waarde van de LETSpunt door 2,2 is gedeeld. Want de belastingdienst neemt aan dat 1 LETSpunt gelijk staat aan 1 euro. LETS Utrecht heeft de waarde van de ruilpunten echter zoveel mogelijk gelijk laten blijven en heeft de ster daarom vergelijkbaar gemaakt met een halve euro.
Zolang iemand een dienst verricht - bijvoorbeeld zeilles geven - en dit is niet het hoofdberoep, dan mag diegene dat onbelast doen als hij maar onder de grens van zo’n € 1.360 (equivalent) per jaar blijft. Oefent iemand op de ruilmarkt echter zijn hoofdberoep uit - de zeilleraar die in het weekeinde ook zeilles geeft - dan moet hij daar belasting over betalen.
NB deze gegevens stammen uit 2003. Wil je zekerheid, neem dan zelf contact op met de belastingdienst!
    
Welke prijsniveaus bestaan er in het Sterrenstelsel?
In het Sterrenstelsel worden drie prijsniveaus onderscheiden, te weten: hobby, semi-beroeps en beroeps. Als richtlijn wordt gehanteerd:
hobby 10 sterren per uur
semi-beroeps 20 sterren per uur
beroeps 30 sterren per uur
NB: Het betreft hier richtlijnen. De uiteindelijke prijs en de kwaliteit bepaal je in onderling overleg.
 
Mag ik rood staan?
Ja. Als je deelnemer wordt, begin je met 0 (of 50) sterren. Rood staan mag (wij hanteren geen rente). Sterker nog, door rood te staan zorg je voor handel. Je zult merken dat wanneer je deelnemer bent je de ene periode rood staat, terwijl je de andere periode een positief saldo hebt. Sparen (oppotten) van sterren heeft geen enkele zin!
 
Mag ik LETS met een sterrenschuld verlaten?
Nee. Iedereen moet het systeem weer op nul verlaten. Indien je met een sterrenschuld vertrekt, dan is dit in geld door LETS opvraagbaar. Via een administratieve conversie komt dit geld uiteindelijk weer ten goede van de gezamenlijke deelnemers. In zo’n geval is een ster vergelijkbaar met ongeveer een halve euro.
 

ster    ster    ster
Home
Handelen
Contact
Inschrijven
Agenda
Informatie
Spelregels
Statuten
Veelgestelde vragen
Sterrenstof
Advertenties
Sitemap