Voorbeelden
Het rekeningoverzicht
Telkens met het verschijnen van Sterrenstof ontving elke deelnemer een rekeningoverzicht. Op het rekeningoverzicht staan alle transacties die de deelnemer in de vorige periode heeft gedaan. Daarnaast staan er nog wat andere gegevens op het rekeningoverzicht, zoals het huidige saldo (saldo nieuw), het saldo van de huidige periode (saldo periode) en van de vorige periode (saldo vorige per). Tegenwoordig kan elke deelnemer zijn rekeningoverzicht op elk moment op het online LETScontact systeem inzien.
Een voorbeeld
Selma de Klaas ontvangt haar rekeningoverzicht.

Het rekeningoverzicht

Zoals je op dit overzicht kunt zien, zijn er 90 sterren bijgeboekt en 12 sterren afgeboekt. De 12 afgeboekte sterren betreffen hier de sterrencontributie die automatisch bij elke deelnemer worden afgeschreven.
De sterren die Selma heeft verdiend met het repareren van de computer van Pieter zijn ook bijgeboekt.

NB: Het betreft hier een oud voorbeeld. De maandafdracht is tegenwoordig 3 sterren!

Het is ook mogelijk dat een deelnemer iets doet voor de organisatie van LETS. Zo heeft Selma meegedaan bij de organisatie van het kLETScafé.

ster    ster    ster

Een transactie
Op deze pagina wordt een voorbeeld gegeven hoe een transactie in zijn werk gaat. Bij elke transactie zijn twee deelnemers van LETS Utrecht betrokken. Sterren worden verhandeld met cheques.
Een cheque bestaat uit drie gedeelten:
De ontvanger van de sterren dient er zelf voor te zorgen dat het derde gedeelte van de cheque bij de administratie komt, door het in te leveren of op te sturen naar ons postadres.
Inleveren tijdens evenementen kan natuurlijk ook, of inwerpen bij het postinwerpadres.
Een voorbeeld
Pieter repareert computers. Via een letshandel email weet hij, dat Selma iemand zoekt om haar computer te repareren. Het had ook andersom gekund, dat Selma online op LETScontact had gezien dat Pieter computers repareert.
Pieter belt Selma op om een afspraak te maken. Zij spreken van tevoren af dat als Pieter de computer niet kan repareren, hij geen sterren vraagt.
Gelukkig kan Pieter de computer repareren en is hiermee een uurtje bezig. Hij spreekt met Selma een bedrag van 30 sterren af en Selma vult een cheque in.
Er is in 2001 een nieuw cheque-formulier in gebruik genomen dat er als volgt uitziet:

Een sterrencheque

Er staan 3 sterrencheques op een chequesvel. Alle nieuwe deelnemers krijgen bij inschrijving 1 blanco chequesvel. Hier maken ze kopieën van (het origineel wordt veilig weggeborgen), en met die kopieën kan er alvast gehandeld worden. Tegenwoordig is handel via cheques eerder de uitzondering, omdat alle deelnemers ook via het online LETScontact systeem Sterren aan elkaar over kunnen maken. LETS Utrecht maakt het iedereen graag zo gemakkelijk mogelijk!
De cheque bestaat uit drie delen:

Deel uitgever, zelf houden Deel ontvanger, zelf houden Deel ontvanger, inleveren bij chequesadministratie
Dit deel houdt Selma voor haar eigen administratie.
Dit deel houdt Pieter voor zijn eigen administratie.
Pieter moet er nu zelf voor zorgen dat het deel Ontvanger bij de chequesadministratie terechtkomt.

Voor groothandelaren en voor LETSmarkten bestaat er het zogeheten (groot)handelsformulier. Hierop kun je een aantal transactie invullen. Per regel vul je in: datum, LETSnaam uitgever, LETSnaam ontvanger, omschrijving, bedrag, paraaf uitgever. Dit handelsformuliier levert de ontvanger c.q. eigenaar in bij de administratie (na er eerst een kopie van gemaakt te hebben ter controle).


ster    ster    ster

Het advertentieoverzicht
Vijf keer per jaar kwam Sterrenstof uit. Dit is de opinie- en advertentieperiodiek van LETS Utrecht. In Sterrenstof stonden onder andere de advertenties. Momenteel zijn de advertenties op het online systeem LETScontact (na login) zichtbaar. Nog steeds zijn de advertenties ingedeeld in rubrieken, zoals Administratie, Dieren, Muziek, Recreatie enzovoort. De meeste rubrieken zijn weer onderverdeeld in Diensten en Goederen, en die weer in Vraag en Aanbod.
Binnen de rubrieken zijn de advertenties alfabetisch gerangschikt op basis van de tekst van de advertentie. De advertenties beginnen altijd met de wijk waarin degene die de advertentie heeft geplaatst woont, gevolgd door de code.

Alle deelnemers kregen met het verschijnen van Sterrenstof ook een advertentieoverzicht. Op dit advertentieoverzicht stonden alle advertenties van de deelnemers die in Sterrenstof stonden. Door de invoering van LETScontact kunnen tegenwoordig alle deelnemers hun advertentieoverzicht (na login) online inzien en ook zelf eigen advertenties toevoegen, bewerken en verwijderen.
Je kunt zoveel advertenties opgeven als je wilt. Uiteraard gaan we er wel van uit dat je niet elk theelepeltje apart te koop aanbiedt. Voor inspiratie kun je kijken bij de al bestaande advertenties.
Als je een advertentie opgeeft, vul dan in:
Bijhouden
Het advertentieformulier en de LETScontact website zijn ook het middel om je advertenties weer te verwijderen of te wijzigen. We vragen je met klem om je advertenties actueel te houden. Dus als je bijvoorbeeld iets verkocht hebt, geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Zo voorkom je onnodig getelefoneer en ontevreden klanten.
Mocht je je advertentieformulier al ingeleverd hebben, dan is er van deze site een blanco versie te downloaden, zie de informatie pagina.
Een voorbeeld
Selma de Klaas ontvangt haar advertentieoverzicht. Zij wil 1 advertentie verwijderen en 3 toevoegen. Verwijderen doe je door de advertentie door te strepen. Wijzigingen kun je aanbrengen waar dat nodig is.
Advertentieoverzicht

Klik op het plaatje voor een uitvergroting
NB: het formulier in onderstaand voorbeeld wijkt iets af van het formulier wat tegenwoordig wordt gebruikt.

ster    ster    ster

De deelnemerslijst

Op de LETScontact website zie je ook onze deelnemerslijst. Deze lijst bevat een aantal persoonsgegevens, zoals telefoon en naam van de deelnemers. Hoewel we geenszins een ondergrondse groepering zijn, is de deelnemerslijst toch vertrouwelijk. Ga er dus verantwoord mee om. Op de deelnemerslijst staan een aantal gegevens waarmee je vast een indruk kunt krijgen van je LETScollega’s, zoals:


ster    ster    ster

Home
Handelen
Voorbeelden (LETScontact)
Voorbeelden (papier)
Contact
Inschrijven
Agenda
Informatie
Sterrenstof
Advertenties
Sitemap