Definities
Lijst met definities
A
Administratie
Omdat sterren alleen maar op papier staan, is een goed functionerende administratie een sine qua non voor LETS. Een ex-deelnemer heeft een uitgebreide database-toepassing geprogrammeerd, waarin alles wordt bijgehouden wat de deelnemers aangaat: persoonsgegevens, sterrentransacties, jaarcontributies, advertenties, functies in de LETSorganisatie.
 
Advertenties
Alle deelnemers hebben het recht om regeladvertenties te plaatsen in het advertentiegedeelte van Sterrenstof. Deze advertenties zijn gratis. Inmiddels is de Sterrenstof vervangen door het online systeem LETScontact, waar ook direkt Sterren overgemaakt kunnen worden etc.
B
Bedrijven en instellingen
Niet alleen particulieren kunnen LETSdeelnemer worden, ook verwelkomen wij bedrijven en instellingen als deelnemer. Zo is de Alternatieve Contumentenbond een tijdlang deelnemer geweest, alsook de biologische tuinderij ’n Groene Kans uit Groenekan. Momenteel tellen wij onder meer Stichting Strohalm, het Milieucentrum Utrecht en Huize Agnes onder onze bedrijfsdeelnemers.
 
Bijdrage
Alle deelnemers dragen bij aan de collectieve kosten van het draaiende houden van het LETSysteem, door middel van een jaarlijkse geldbijdrage en een maandelijkse sterrenbijdrage.
C
Canada
Het geboorteland van LETS.
 
Contributie
De contributie die deelnemers aan het Sterrenstelsel wordt opgelegd, bestaat uit een jaarlijkse geldcontributie en een maandelijkse sterrencontributie.
D
Deelnemers
Alle handelende personen in de stichting LETS Utrecht e.o. die de jaarlijkse geldcontributie betalen en de maandelijkse sterrencontributie afstaan. De deelnemers staan op een vertrouwelijke deelnemerslijst. Deze lijst werd vijf keer per jaar met Sterrenstof verspreid. Inmiddels is ook deze lijst op LETScontact beschikbaar, natuurlijk slechts voor ingeloggede deelnemers.
 
Deurwaarder
Omdat je je bij inschrijving akkoord hebt verklaard met de bij het inschrijfformulier behorende spelregels, en omdat de waarde van de ster ongeveer vergelijkbaar is met een halve euro, is het voor LETS Utrecht mogelijk de deurwaarder in te schakelen bij gevallen waar deelnemers vertrekken uit het Sterrenstelsel zonder aan hun verplichtingen te voldoen. Iedere deelnemer heeft zich middels een handtekening akkoord verklaard met punt 8 van de spelregels: iedere deelnemer zegt toe het LETS-Sterrenstelsel Utrecht niet te verlaten met een positief of negatief sterrensaldo en/of achterstallige contributie.
 
Diensten
In LETS worden diensten aangeboden en afgenomen.
E
Euro
Op 16 maart 2002 is LETS Utrecht overgegaan op de euro. Dit betekende dat de ster iets meer waard werd (ongeveer vergelijkbaar met een halve euro) dan vroeger (ongeveer vergelijkbaar met een gulden). Hiervoor moesten alle saldi door 1,1 worden gedeeld. In totaal is ieders sterrenvermogen evenveel waard gebleven: wat minder sterren, maar met wat meer waarde. Het is van belang om de ster toch op een bepaalde manier aan de euro te relateren. Vertrekkende deelnemers die geen kans zien een negatief saldo terug te brengen naar nul, worden bij uitzondering in de gelegenheid gesteld hun saldo in geld te voldoen. Dit bedrag wordt vervolgens in de administratie weer omgerekend naar sterren, zodat het collectieve saldo niet in gevaar komt.
F
Feest
10 juni 2005 hebben we het tienjarig bestaan van LETS gevierd. Dat was me het feest wel!
G
Goederen
In LETS worden niet alleen diensten, maar ook goederen aangeboden en afgenomen.
 
Geldcontributie
Stichting LETS Utrecht e.o. hanteert een jaarlijkse geldcontributie èn een maandelijkse sterrenbijdrage.
 
H
Handelsbevordering
Het bestuur kan een persoon uit haar midden aanwijzen die zich richt op het bevorderen van de handel en alles wat met die bevordering samenhangt. Ook kan het bestuur een deelnemer aanzoeken om die taak uit te voeren onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid.
I
Informatie
Informatie kun je krijgen op het spreekuur of bij de sterlijn.
 
Inschrijving
Je kunt je laten inschrijven als LETSdeelnemer op het spreekuur in Utrecht of bij de spreekuurmedewerkers in Houten, Zeist, Nieuwegein en Leidsche Rijn. Op de kLETScafés wordt ook spreekuur gehouden.
 
Internationaal
LETS Utrecht kent deelnemers uit: Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden, Spanje, Slowakije, de Oekraïne, Polen, Turkije, de Verenigde Staten, Argentinië, Brazilië en Australië.
J
K
Kinderen
Kinderen kunnen zelfstandig LETSdeelnemer worden als ze de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
 
Klachten
LETS hanteert een klachtenreglement. Hierin wordt beschreven hoe een klacht in LETS wordt behandeld. Klagen helpt!
 
kLETScafé
Elke tweede zondag van de maand organiseren een aantal enthousiaste deelnemers het kLETScafé.
 
L
LETS
LETS staat voor Local Exchange Trading System, oftewel in het Nederlands: Lokaal Economisch Transactiesysteem.
 
LETSysteem
Ruilkring van goederen en diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van een lokaal geldstelsel.
 
Lokaal geldstelsel
Een geldsysteem waarin lokaal (in een stad/dorp of stad/dorp en omgeving) een geldeenheid geldig is.
M
Maandbijdrage
De maandelijkse bijdrage van 3 (vroeger 7) sterren per deelnemer wordt in de collectieve pot gestort. Die wordt gebruikt om alle LETSmedewerkers te belonen. Iedereen die voor de LETSorganisatie werkt, ontvangt een beloning van 10 sterren per uur (volgens het laagstbetaalde tarief).
N
O
Omzet
We zijn er trots op dat degene die landelijk gezien de hoogste omzet heeft, deelnemer van LETS Utrecht is!
P
Postadres
Het postadres van LETS Utrecht staat op de  contact  pagina.
 
PR
LETS doet zoveel mogelijk aan PR. We hopen dat deze site daaraan een bijdrage levert
Q
R
S
Ster
De lokale ruileenheid in het Utrechtse Sterrenstelsel, die vergelijkbaar is met een halve euro.
 
Sterrencontributie
Stichting LETS Utrecht e.o. hanteert een maandelijkse sterrencontributie (èn een jaarlijkse geldcontributie).
 
Sterrenstelsel
De initiatiefnemer achter de lokale geldstelsels in Nederland en Vlaanderen, de Utrechtse organisatie Strohalm, is gevestigd in een respectabel middeleeuws pand aan de Utrechtse Oudegracht 60, genaamd De Gouden Ster. Het begrip Sterrenstelsel komt hier vandaan.
 
Sterrenstof
Sterrenstof was de twee- à driemaandelijkse vraag- en aanbodperiodiek waarin alle advertenties van de deelnemers aan het Sterrenstelsel staan. Ook staan hierin artikelen over LETS-aanverwante activiteiten.
 
Stichting LETS Utrecht e.o.
Sinds 12 januari 1998 heeft LETS Utrecht een andere rechtsvorm gekregen: een stichting. De stichting heeft een bestuur van minimaal 5 personen. De Raad van Toezicht controleert namens de deelnemers het bestuur. De deelnemers zijn alle handelende personen in het LETSysteem.
T
Tarieven
In LETS Utrecht worden er drie prijsniveaus gehanteerd:
 
hobby 10 sterren per uur
semi-prof 20 sterren per uur
beroeps 30 sterren per uur

Let op: deze tarieven zijn slechts richtlijnen. Spreek van te voren goed met elkaar over de prijs en de kwaliteit.

Tijdelijk uit het stelsel
Er bestaat een mogelijkheid om tijdelijk ‘achter de schermen’ te verdwijnen, bijvoorbeeld wegens ziekte, of als je voor een stage een half jaar naar het buitenland gaat, of als ‘ouderschapsverlof’. Je naam verdwijnt dan van de deelnemerslijst, je advertenties uit Sterrenstof, en de maandelijkse sterrenafdracht en jaarlijkse geldbijdrage stoppen. Al je gegevens blijven echter in de administratie aanwezig zodat je op ieder gewenst moment weer ‘tevoorschijn’ kunt komen.
 
U
U-paskorting
In Utrecht, De Bilt/Bilthoven en Houten is de U-paskorting van toepassing op de jaarlijkse geldbijdrage.
 
Uitschrijving
Uitschrijven als deelnemer van LETS Utrecht is pas mogelijk als je je jaarlijkse contributie hebt voldaan en als je je sterrensaldo naar 0 (nul) hebt teruggebracht.
V
W
Wanbetaler
Je wordt wanbetaler als je je jaarlijkse geldcontributie op een bepaald (door de penningmeester vast te stellen) moment in het jaar nog niet hebt voldaan. Natuurlijk wordt dit je van tevoren per brief medegedeeld. Je advertenties verdwijnen uit Sterrenstof en je naam verdwijnt van de deelnemerslijst, totdat je aan je verplichtingen voldaan hebt. Gebeurt dat niet, dan geeft LETS uiteindelijk de zaak uit handen aan de deurwaarder.
X
Y
Z
Zeister-paskorting
In Zeist is de Zeister-paskorting van toepassing op de jaarlijkse geldbijdrage.
 
Zomer
In de maand juli wordt geen spreekuur gehouden. Wil je je toch laten inschrijven in deze maand, kom dan naar een kLETScafé of bel de sterlijn.
 

ster    ster    ster
Home
Handelen
Contact
Inschrijven
Agenda
Informatie
Sterrenstof
Advertenties
Sitemap
Definities